REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Karitatykka.com

REKISTERIASIOITA KOSKEVAT ASIAT
info(at)eas.fi

REKISTERIN NIMI
Karitatykka.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Karitatykka.com-asiakkaaksi tai tehnyt ostoksen Karitatykka.com:sta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Karitatykka.com:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Karitatykka.com:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Karitatykka.com:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.Karitatykka.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Karitatykka.com:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Karitatykka.com:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Karitatykka.com:n asiakaspalveluun sähköpostitse verkkosivuston alalaidassa olevan OTA YHTEYTTÄ -lomakkeen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten kuljetuksen seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Karitatykka.com:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Karitatykka.com:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Karitatykka.com:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Asiakastiedot ovat tallennettuna Karitatykka.com:n ylläpitämään tilaustietokantaan, joka sijaitsee ammattimaisesti ylläpidetyillä palvelimilla lukitussa tilassa.